077-4644175 | do-et@do-et.com

המלצות

בעבודתנו עם יניב קוממי ומכון דו-עת בנושא תכנית אב בנושא רווחה, התרשמנו מן הידע המקצועי, התיאורטי והפרקטי של יניב וכן מיכולותיו בהובלת תהליכים מורכבים במרחב העירוני.

הגישה האינטר-דיסציפלינארית שיניב כל אלה הפכו את העבודה לתהליך חוויתי –מביא, ביחד עם צורת העבודה המכוונת מטרות וההתנהלות הנעימה וחיובי עבור כולנו ואנו ממליצים עליו בחום… 

בברכה,

שרון מלמד, מנהלת יחידת תכנון, פיתוח ובקרה
יחיאל מחדון, מנהל מגף דרום

עיריית תל-אביב

לצפייה בהמלצה המקורית

עמותת אוורסט קיימת מזה 14 שנים ופועלת כחממה ליזמות עיסקית לנוער ע”י פעילות יזמית עסקית כשליבת הפעילות היא התחום פירסום חוצות. במסגרת תפקידי כיו”ר עמותת אוורסט הפועלת כאמור, בדרך ייחודית לקידום בני נוער בסיכון, עלה הצורך במחקר הערכה וסקר בוגרים על מנת למקד את הפעילות השוטפת ולבצע חשיבה לעניין ליווי הבוגרים בדרכם העצמאית לאחר עזיבת העמותה…

בכבוד רב,

צפריר בן זאב, עו”ד
יו”ר עמותת אוורסט

צפייה בהמלצה המקורית

הנהלת עיריית כ”ס הציבה לעצמה כיעד מרכזי לשנת 2012 לקדם את תחום השירות ולחזק את הקשר עם תושבי העיר.

כחלק מתהליך שיפור תחום השירות, פנינו למכון דו-עת, על מנת לבדוק את איכות השירות הניתן באגפי העירייה השוני, לזהות את דפוסי השירות, לבחון את תפיסת השירות וללמוד על הקשר בין התושב לנותן השרות. העבודה כללה שיחת טלפון, ראיונות ותצפיות משתתפות… 

בברכה,

דני הירש
סמנכ”ל עיריית כפר-סבא

צפייה בהמלצה המקורית

בארבע השנים האחרונות משמשת חברת דו-עת כמכון ההערכה המרכזי עבור התכניות האסטרטגיות של הפדרציות היהודיות של אטלנטה וסט. לואיס. <אנו מוצאים את עבודתם של ירון יבלברג ויניב קוממי, כל אחד בתחום התמחותו, כמועילה, יעילה ומקצועית. 

מכון דו עת מסייע לנו לבחון את השקעותינו החברתיות בישראל מתוך מגוון פרספקטיבות, החל משלב ההמשגה, הרציונל התיאורטי והגדרת המטרות והיעדים, דרך השוואות רלוונטיות עם מודלים דומים או חדשים ועד להערכה מעצבת ומסכמת…

בברכה,

יעל שפירא
נציגת הפדרציה היהודית של אטלנטה וסנט לואיס

צפייה בהמלצה המקורית

הכרתי את יניב ממכון דו-עת לאחר שניבחרו עלידנו לסייע לנו בבניית תוכנית אב לתחום הזיקנה בעיר חולון.

מעבודתנו המשותפת איתו ועם המכון התרשמתי מן הידע המקצועי, התאורטי והפרקתי של יניב וכן מיכולתיו בהובלת תהליכים מורכבים במרחב העירוני….

בברכה,

טובה בר לב
מנהלת אגף הרווחה

צפייה בהמלצה המקורית

צרו איתנו קשר