077-4644175 | do-et@do-et.com

מכון דו-עת

אסטרטגיה ומחקר חברתי כלכלי

מה אנחנו עושים
מה אנחנו עושים

מכון דו-עת הוקם מתוך מטרה לחזק את העשייה החברתית והאזרחית באמצעות פיתוח והטמעה של אסטרטגיות ופרקטיקות אפקטיביות להשפעה חברתית. 

הגישה המקצועית שלנו מדגישה חשיבה תוצאתית ופרקטית החותרת ליישום פתרונות אפקטיביים לצד ראיית עומק המתבססת על התיאוריה והידע הסוציו תרבותי. מתוך גישה זו אנו מציעים שילוב אפקטיבי של ידע מעשי מהשטח לצד הכרות מעמיקה עם התיאוריה החברתית והספרות המקצועית.

 בעבודתנו אנחנו מתמקדים בפענוח מעמיק של ההיבטים האנושיים, ההתנהגותיים והחברתיים ובטיובם להגדלת האפקטיביות של העשייה החברתית. הנחת המוצא שלנו היא שלרכיב החברתי במובנו הכולל השפעה רבה על עיצוב המציאות בכלל ועל היכולת לקדם שינוי בפרט.

הפתרונות שאנחנו מציעים

במהלך שנות פעילות החברה פיתחנו מגוון רחב של שיטות עבודה ייחודיות ופתרונות אפקטיביים המותאמים לצרכי ארגונים הפועלים בזירה החברתית והציבורית. 

מכון דו-עת מספק מגוון שירותים בשני תחומים עיקריים: מחקר וייעוץ אסטרטגי. בתחום המחקר אנו מציעים מחקרי הערכה, סקרים, קבוצות מיקוד, סקירות ספרות, ניירות עמדה ועוד. בתחום הייעוץ האסטרטגי אנו מציעים כתיבת תכניות אב, כתיבת מודלים, תהליכי שיתוף ציבור ועוד. 

אנו מציעים גם סדנאות והרצאות בכל תחומי עיסוק של המכון הכולל הטמעת הערכה, ניהול ידע, תכנון חברתי וקהילתי, עבודה עם נוער ועוד. 

הפתרונות שאנחנו מציעים
השירותים שלנו

תפגשו את הצוות

יניב קוממי

יניב קוממי
מנכ"ל מכון דו –עת

דר' ירון יבלברג
מנהל מחלקת המחקר של מכון דו-עת

ד"'ר שירין בשיר סלאח אלדין
חוקרת תחום נוער בסיכון, מגזר ערבי

סמדר אורן
מנהלת פרויקטים

עיריית כפר סבא

כחלק מתהליך שיפור תחום השירות ,פנינו למכון דו עת על מנת לבדוק את איכות השירות הניתן באגפי העירייה השונים .העבודה נעשתה לשביעות רצוננו והודות למימצאים שהוצגו בכנס ניתן היה להאיר ולהצביע על האתגרים הניצבים בפנינו בתחום השירו.

דני הרוש

סמנכ"ל עיריית כפר-סבא

עמותת אוורסט

בסיוע מכון דו-עת והנחייתן קיימנו דיונים מעמיקים שהובילו להחלטות משמעותית להמשך הדרך של העמותה לקבלת החלטות אופרטיביות

צפריר בן זאב

יו"ר עמותת אוורסט

עיריית ת”א

בעבודתנו עם יניב קוממי ומכון דו-עת בנושא תכנית אב בנושא רווחה, התרשמנו מן הידע המקצועי, התיאורטי והפרקטי של יניב וכן מיכולותיו בהובלת תהליכים מורכבים במרחב העירוני. כל אלה הפכו את העבודה לתהליך חוויתי וחיובי עבור כולנו ואנו ממליצים עליו בחום.

שרון מלמד

מנהלת שירותים חברתיים בעיריית ת"א

צרו איתנו קשר