077-4644175 | do-et@do-et.com

אודותינו

מכון דו-עת הוקם לפני למעלה מעשור מתוך מטרה לחזק את העשייה החברתית והאזרחית באמצעות פיתוח והטמעה של אסטרטגיות ופרקטיקות אפקטיביות להשפעה חברתית.

במרוצת השנים עבדנו יחד עם קרנות פילנתרופיות, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים חברתיים, פדרציות וארגונים עסקיים וביצענו מגוון רחב של תהליכי ייעוץ, פיתוח, הכשרה, הטמעה ומחקר.

הגישה המקצועית שלנו מדגישה חשיבה תוצאתית ופרקטית/פרגמטית החותרת ליישום פתרונות אפקטיביים לצד ראיית עומק המתבססת על התיאוריה והידע הסוציו תרבותי. מתוך גישה זו אנו מציעים שילוב אפקטיבי של ידע מעשי מהשטח לצד הכרות מעמיקה עם התיאוריה החברתית והספרות המקצועית.

בעבודתנו אנחנו מתמקדים בפענוח מעמיק של ההיבטים האנושיים, ההתנהגותיים והחברתיים ובטיובם להגדלת האפקטיביות של העשייה החברתית. הנחת המוצא שלנו היא שלרכיב החברתי במובנו הכולל השפעה רבה על עיצוב המציאות בכלל ועל היכולת לקדם שינוי בפרט.

במהלך שנות פעילות החברה פיתחנו מגוון רחב של שיטות עבודה ייחודיות ופתרונות אפקטיביים המותאמים לצרכי ארגונים הפועלים בזירה החברתית והציבורית. ביצענו תהליכי מדידה והערכה שסייעו למשקיעים וארגוניים חברתיים בהבנת האפקטיביות של עשייתם.

בתחום המחקר ביצענו מחקרי עומק במגוון רחב של סוגיות תרבותיות וחברתיות שהרחיבו את ההבנה ביחס לתופעות חברתיות ולקבוצות אוכלוסייה ספציפיות בחברה הישראלית.

לצד זאת, ליווינו עיריות וארגונים חברתיים בתהליכי תכנון אסטרטגי שאפשרו גיבוש תוכניות עבודה יישומיות במגוון רחב של תחומים ונושאים. בנוסף הובלנו מספר רב של פרויקטים בתחום תהליכי שיתוף ציבור, פיתוח קהילתי, יזמות חברתית ופיתוח ארגוני.

עיריית כפר סבא

כחלק מתהליך שיפור תחום השירות ,פנינו למכון דו עת על מנת לבדוק את איכות השירות הניתן באגפי העירייה השונים .העבודה נעשתה לשביעות רצוננו והודות למימצאים שהוצגו בכנס ניתן היה להאיר ולהצביע על האתגרים הניצבים בפנינו בתחום השירו.

דני הרוש

סמנכ"ל עיריית כפר-סבא

עמותת אוורסט

בסיוע מכון דו-עת והנחייתן קיימנו דיונים מעמיקים שהובילו להחלטות משמעותית להמשך הדרך של העמותה לקבלת החלטות אופרטיביות

צפריר בן זאב

יו"ר עמותת אוורסט

עיריית ת”א

בעבודתנו עם יניב קוממי ומכון דו-עת בנושא תכנית אב בנושא רווחה, התרשמנו מן הידע המקצועי, התיאורטי והפרקטי של יניב וכן מיכולותיו בהובלת תהליכים מורכבים במרחב העירוני. כל אלה הפכו את העבודה לתהליך חוויתי וחיובי עבור כולנו ואנו ממליצים עליו בחום.

שרון מלמד

מנהלת שירותים חברתיים בעיריית ת"א

צרו איתנו קשר