דברו איתנו

רוצים לקבל מידע נוסף?
אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

טלפון  077-4644175

מייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

המלצות

בעבודתנו עם יניב קוממי ומכון דו-עת בנושא תכנית אב בנושא רווחה, התרשמנו מן הידע המקצועי, התיאורטי והפרקטי של יניב וכן מיכולותיו בהובלת תהליכים מורכבים במרחב העירוני.

הגישה האינטר-דיסציפלינארית שיניב כל אלה הפכו את העבודה לתהליך חוויתי –מביא, ביחד עם צורת העבודה המכוונת מטרות וההתנהלות הנעימה וחיובי עבור כולנו ואנו ממליצים עליו בחום. 

בברכה,

שרון מלמד, מנהלת יחידת תכנון, פיתוח ובקרה
יחיאל מחדון, מנהל מגף דרום
עיריית תל-אביב

לצפייה בהמלצה המקורית

pagebreak

עמותת אוורסט קיימת מזה 14 שנים ופועלת כחממה ליזמות עיסקית לנוער ע"י פעילות יזמית עסקית כשליבת הפעילות היא התחום פירסום חוצות.
במסגרת תפקידי כיו"ר עמותת אוורסט הפועלת כאמור, בדרך ייחודית לקידום בני נוער בסיכון, עלה הצורך במחקר הערכה וסקר בוגרים על מנת למקד את הפעילות השוטפת ולבצע חשיבה לעניין ליווי הבוגרים בדרכם העצמאית לאחר עזיבת העמותה.

לאחר בחינה של האפשרויות העומדות בפנינו ולאור המלצות שקיבלנו בחרנו לבצע מחקר והערכה באמצאות מכון דו-עת.

אני חייב לציין כי תהליך העבודה עם דו-עת היה מפרה ומועיל. בעקבות הדו"ח הסופי ותוצאות סקר הבוגרים, עלו צרכים מיידיים שהתבטאו בהגדרת מטרות, סדרי עדיפויות בהקצאת משאבים ודרכי הפעלוה של העמותה, בסיוע מכון דו-עת והנחייתן קיימנו דיונים מעמיקים שהובילו להחלטות משמעותיות להמשך הדרך של העמותה לקבלת החלטות אופרטיביות.

העבודה הייתה מקצועית, דיסקרטית ורגישה (וללא הכבדה יתרה על הפעילות השוטפת של העמותה) ונשאה פירות מיידיים.

עלי לציין כי עד היום אנו נעזרים בקשר המקצועי שנוצר ומבקשים ייעוץ מעת לעת ירון ויניב נגישים לנו ותומכים מקצועית בכל צורך.

הח"מ ממליץ בחום על מכון דו-עת.

בכבוד רב,

צפריר בן זאב, עו"ד
יו"ר עמותת אוורסט

צפייה בהמלצה המקורית 

pagebreak

הנהלת עיריית כ"ס הציבה לעצמה כיעד מרכזי לשנת 2012 לקדם את תחום השירות ולחזק את הקשר עם תושבי העיר.

כחלק מתהליך שיפור תחום השירות, פנינו למכון דו-עת, על מנת לבדוק את איכות השירות הניתן באגפי העירייה השוני, לזהות את דפוסי השירות, לבחון את תפיסת השירות וללמוד על הקשר בין התושב לנותן השרות. העבודה כללה שיחת טלפון, ראיונות ותצפיות משתתפות. 

עיקרי הממצאים הוצגו בפני מנהלי אגפים והמחלקות בכנס שנתי שעסק בנושא איכות השירות בעירייה.

אבקש להודות לכם על עבודתכם המקצועית, על הצגת הממצאים המרתקת ועל שיתוף פעולתכם ומסירותכם הרבה לתהליך.

העבודה נעשתה לשביעות רצוננו והודות לממצאים שהוצגו בכנס ניתן היה להאיר ולהצביע על האתגרים הניצבים בפנינו בתחום השירות.

בברכה,

דני הירש
סמנכ"ל עיריית כפר-סבא

צפייה בהמלצה המקורית

pagebreak

בארבע השנים האחרונות משמשת חברת דו-עת כמכון ההערכה המרכזי עבור התכניות האסטרטגיות של הפדרציות היהודיות של אטלנטה וסט. לואיס.

אנו מוצאים את עבודתם של ירון יבלברג ויניב קוממי, כל אחד בתחום התמחותו, כמועילה, יעילה ומקצועית. מכון דו עת מסייע לנו לבחון את השקעותינו החברתיות בישראל מתוך מגוון פרספקטיבות, החל משלב ההמשגה, הרציונל התיאורטי והגדרת המטרות והיעדים, דרך השוואות רלוונטיות עם מודלים דומים או חדשים ועד להערכה מעצבת ומסכמת.

אנו מוצאים בדו-עת שותף קשוב ומחוייב שאינו "מתחשבן" בקטנות אלא מוסיף מיוזמתו חשיבה ומעשה. מערכת היחסים המקצועית שירון הצליח לייצר עם אנשי השטח "המוערכים", ראוייה לציון, עד כדי כך שהוא מוזמן על ידם לסיוע בהגדרת מדדים ובניית מערכי הערכה פנימיים. השיח של מכון דו עת עם התורמים הוא מצוין ומוסיף נדבך משמעותי מאד בתהליכי קבלת ההחלטות.

בברכה,

יעל שפירא
נציגת הפדרציה היהודית של אטלנטה וסנט לואיס

צפייה בהמלצה המקורית

pagebreak

הכרתי את יניב ממכון דו-עת לאחר שניבחרו עלידנו לסייע לנו בבניית תוכנית אב לתחום הזיקנה בעיר חולון.

מעבודתנו המשותפת איתו ועם המכון התרשמתי מן הידע המקצועי, התאורטי והפרקתי של יניב וכן מיכולתיו בהובלת תהליכים מורכבים במרחב העירוני.

הגישה האינטר-דיסציפלינארית שיניב הביא, ביחד עם צורת העבודה המכוונת מטרות וההתנעלות הנעימה, כל אלה הפכו את העבודה לתהליך חוויתי וחיובי עבור כולנו.

אני ממליצה עליו בחום ובטוחה שכל מי שיעבוד איתו ייהנה מיכולתיו, מאישיותו וירוויח בגדול.

בברכה,

טובה בר לב
מנהלת אגף הרווחה

צפייה בהמלצה המקורית

דברו איתנו

רוצים לקבל מידע נוסף?
אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

טלפון  077-4644175

מייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.